Struktur Organisasi

Organisasi STIA Adabiah terdiri dari :

a.         Badan Penyelenggara.

b.        Badan Pelaksana Harian

c.         Dewan penyantun

d.        Pimpinan STIA Adabiah

e.         Senat Akademik

f.         Badan Penjaminan Mutu

g.        Pelaksana Akademik

h.        Pelaksana Administrasi

i.          Penunjang